دسته: بازی ویدیویی

خبر بازی فروش بازی Call of Duty: Modern Warfare از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد !

فروش بازی Call of Duty: Modern Warfare از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد !

خبر بازی سیستم موردنیاز برای بازی red dead redemption 2 منتشر شد

سیستم موردنیاز برای بازی red dead redemption 2 منتشر شد

خبر بازی ساخت دنباله‌ی Horizon: Zero Dawn ظاهرا در حال ساخت است

ساخت دنباله‌ی Horizon: Zero Dawn ظاهرا در حال ساخت است