وان پلاس کانسپت وان / OnePlus Concept One

گوشی مفهومی Concept One

وان پلاس گوشی مفهومی Concept One را با دوربین محوشونده و طراحی جذاب معرفی کرد