درآمد 26 میلیون دلاری کودک 8 ساله در یوتیوب / پسر کره ای برای دومین سال متوالی در صدر فهرست پولسازترین کاربران جهان ایستاد

درآمد 26 میلیون دلاری پسر بچه 8 ساله از یوتیوب

درآمد 26 میلیون دلاری پسر بچه 8 ساله از یوتیوب